Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Terjemah Alfiyah ibnu Malik Bab Tarkhim | باب التَّرْخِيمُ

Terjemah Alfiyah ibnu Malik Bab Tarkhim | باب التَّرْخِيمُ

Alfiyah (ألفية ابن مالك) / alfiyah ibnu malik adalah kitab syair (berirama) tentang tata bahasa Arab dari abad ke-13. Kitab alfiyah ditulis oleh seorang ahli bahasa Arab kelahiran (andalusia) Jaén, Spanyol yang bernama Ibnu Malik (w. 672 H /22 Februari 1274 M). kitab Al-Ajurrumiyah dan Kitab Alfiyah adalah di antara kitab yang banyak dipelajari dan dihapalkan siswa pesantren selain Al-Qur'an. Kitab ini setidaknya memiliki 43 kitab penjelasan (syarah) dan merupakan salah satu dari kitab pendidikan bahasa Arab. berikut terjemah bab

باب التَّرْخِيمُ
BAB TARKHIM 
 


تَرْخِيماً احذِفْ آخِرَ المُنَادَى *** كَيَاسُعَا فِيمَنْ دَعَا سُعَادا

Buanglah dengan di-tarhim pada akhir kalimah Munada, seperti contoh “Yaa Su’aa” didalam perkataan orang yg memanggil nama Su’aad. 


وَجَوِّزَنْهُ مُطْلَقاً فِي كُلِّ مَا *** أُنِّثَ بِالهَا وَالَّذِي قَدْ رُخِّمَا

Perbolehkanlah tarkhim secara mutlak pada setiap Munada yg dita’nits dengan Ha’ (ta’ marbutoh). Dan terhadap Munada yg ditarkhim… (ke bait selanjutnya)  


بحَذْفهَا وَفِّرْهُ بَعْدُ وَاحْظُلَا *** تَرْخِيمَ مَا مِنْ هذِهِ الْهَا قَدْ خَلا

…dengan membuang Ha’ ta’nits tsb, pertahankan setelah itu. Cegahlah tarkhim terhadap munada yg kosong dari Ha’ ta’nits…  


إلّا الرُّبَاعِيَّ فَمَا فَوقُ الْعَلَمْ *** دُونَ إضَافَةٍ وَإسْنادٍ مُتَمْ

kecuali berupa isim empat huruf atau lebih yg berupa isim alam bukan tarkib idhafah atau tarkib Isnad tamm.  


وَمَعَ الآخِرِ احْذِفِ الَّذِي تَلاَ  *** إِنْ زِيْدَ لَيْنَاً سَاكِنَاً مُكَمِّلاَ

Buang pulalah beserta huruf terakhir yaitu huruf yang mengikuti  apabila berupa huruf zaidah, len lagi di-sukun-kan untuk menyempurnakan.


أَرْبَعَةً فَصَاعِدَاً وَالخُلفُ فِي ***  وَاوٍ وَيَاءٍ بِهِمَا فَتْحٌ قُفِي

Dalam lafaz ruba'i dan selebihnya; akan tetapi masih diperselisih kan dalam lafaz yang mempunyai wawu dan ya yang sebelumnya harakat fathah.


وَالعَجُزَ احْذِفْ مِنْ مُرَكَّبٍ وَقَل *** تَرْخِيْمُ حُمْلَةٍ وَذَا عَمْروٌ نَقَل

Buanglah 'ajaz dari tarkib majzii (bila di-tarkhim-kan) dan sedikit penggunaan tarkhim jumlah (tarkib isnadii). Demikian menurut apa yang dinukil oleh Amr (Imam Sibawaih).


وَإِنْ نَوَيْتَ بَعْدَ حَذْفِ مَا حُذِفْ *** فَالبَاقِيَ اسْتَعْمِل بِمَا فِيْهِ ألِفْ

Apabila anda berniat membuang akhir huruf maka gunakanlah huruf selebihnya seperti apa adanya.


وَاجْعَلهُ إنْ لَمْ تَنْوِ مَحْذُوفَاً كَمَا *** لَو كَانَ بِالآخِرِ وَضْعَاً تُمِّمَا

 Lalu jadikanlah huruf yang akhir apabila tidak berniat sebagai mana dalam bentuk yang sempurna sewaktu belum dibuang.


فقُل عَلَى الأَوَّلِ فِي ثَمُودَ يَا *** ثَمُو وَيَا ثَمِي عَلَى الثَّانِي بِيَا

Terhadap contoh pertama katakanlah dalam lafaz yaa Tsamuuda, seperti; Yaa Tsamuu, dan katakanlah menjadi Ya Tsamii dengan memakai ya menurut cara kedua.


وَالتَزِمِ الأَوَّلَ فِي كَمُسْلِمَهْ *** وَجَوِّزِ الوَجْهَيْنِ فِي كَمَسْلَمَهْ

Tepatilah dialek pertama dalam tarkhim lafaz muslimah, dan di-perbolehkan memakai dua dialek dalam hal seperti lafaz maslamah.


وَلاضْطِرَارٍ رَخَّمُوا دُونَ نِدَا *** مَا لِلنِّدَا يَصْلُحُ نَحْوُ أَحْمَدَا

Karena dalam keadaan darurat (terpaksa) mereka men-tarkhim kan bukan untuk nida, yaitu lafaz-lafaz yang dapat dipakai untuk nida, seperti lafaz ahmadaa.

Posting Komentar untuk "Terjemah Alfiyah ibnu Malik Bab Tarkhim | باب التَّرْخِيمُ"