Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Terjemah Alfiyah ibnu Malik Bab Khabar dari Alladzi dan Alif Lam | الإِخْبَارُ بِالَّذِي وَالأَلِفِ وَاللاَّمِ

Terjemah Alfiyah ibnu Malik Bab Khabar dari Alladzi dan Alif Lam | الإِخْبَارُ بِالَّذِي وَالأَلِفِ وَاللاَّمِ

Alfiyah (ألفية ابن مالك) / alfiyah ibnu malik adalah kitab syair (berirama) tentang tata bahasa Arab dari abad ke-13. Kitab alfiyah ditulis oleh seorang ahli bahasa Arab kelahiran (andalusia) Jaén, Spanyol yang bernama Ibnu Malik (w. 672 H /22 Februari 1274 M). kitab Al-Ajurrumiyah dan Kitab Alfiyah adalah di antara kitab yang banyak dipelajari dan dihapalkan siswa pesantren selain Al-Qur'an. Kitab ini setidaknya memiliki 43 kitab penjelasan (syarah) dan merupakan salah satu dari kitab pendidikan bahasa Arab. berikut terjemah bab

الإِخْبَارُ بِالَّذِي وَالأَلِفِ وَاللاَّمِ
Bab Khabar dari Alladzi dan Alif Lam


مَا قِيْلَ أخْبِرْ عَنْهُ بِالَّذِي خَبَرْ ***  عَنِ الَّذِي مُبْتَدأ قَبْلُ اسْتَقَرّ

Apa yang dikatakan, yaitu akhbir 'anhu billadzii (buatlah khabar- nya memakai alladzii) merupakan khabar dari lafaz alladzii yang terletak sebelumnya sebagai mubtada.


وَمَا سِوَاهُمَا فَوَسِّطْهُ صِلَهْ  *** عَائِدُهَا خَلَفُ مُعْطِي الْتَّكْمِلَهْ

Selain itu tengah-tengahilah keduanya (alladzii dan khabarnya) dengan shilah yang dhamir-nya sebagai pengganti dari lafaz yang memberi pengertian lengkap (khabarnya).


نَحْوُ الَّذِي ضَرَبْتُهُ زَيْدٌ فَذَا  *** ضَرَبْتُ زَيْدَاً كَانَ فَادْرِ الْمَأْخَذَا

Seperti contoh ini: "Alladzii dharabtuhu Zaidun" (orang yang telah kupukul itu Zaid). Bentuk asal contoh ini adalah "Dharabtu zaidan" (aku telah memukul Zaid), maka ketahuilah cara pengambilannya.


وَبِالَّلذَيْنِ وَالَّذِيْنَ وَالَّتِي  *** أَخْبِرْ مُرَاعِيَاً وِفَاقَ الْمُثْبَتِ

Dengan memakai alladzii dan alladziina serta allatii" buatlah khabarnya dengan memelihara keserasian lafaz yang dikukuhkannya.


قَبُوْلُ تَأْخِيْرٍ وَتَعْرِيْفٍ لِمَا  ***  أخْبِرَ عَنْهُ هَا هُنَا قَدْ حُتِمَا

Boleh diakhirkan letaknya dan mau menerima ta'rif merupakan kepastian bagi lafaz yang dijadikan sebagai mubtada dalam bab ini. 


كَذَا الغِنَى عَنْهُ بِأَجْنَبِيَ أو ***  بِمُضْمَرٍ شَرْطٌ فَرَاعِ مَا رَعَوْا

Demikian pula lafaz yang tidak diperlukan karena ada lafaz ajnabii atau karena ada dhamir; hal ini merupakan syarat, maka peliharalah apa yang mereka persyaratkan


وَأَخْبَرُوا هُنَا بِأَلْ عَنْ بَعْضِ مَا ***  يَكُوْنُ فِيْهِ الْفِعْلُ قَدْ تَقَدَّمَا

Mereka dalam bab ini membuat khabar dengan al dari sebagian lafaz yang fi'il-nya telah didahulukan,


إِنْ صَحَّ صَوْغُ صِلَةٍ مِنْهُ لألْ  ***  كَصَوْغٍ وَاقٍ مِنْ وَقَى اللَّهُ الْبَطَلْ

yaitu apabila dibenarkan mencetak shilah daripadanya sebagai shilah al, seperti mencetak lafaz waaqin (yang memelihara) dari kalimat: waqallaahul bathala (Allah telah memelihara sang juara)


وَإِنْ يَكُنْ مَا رَفَعَتْ صِلَةُ أَلْ  ***  ضَمِيرَ غَيْرِهَا أُبِيْنَ وَانْفَصَلْ

Apabila lafaz di-rafa'-kan oleh shilah al berupa dhamir yang kembali kepada selain al, ditampakkan dan dipisahkan

Posting Komentar untuk "Terjemah Alfiyah ibnu Malik Bab Khabar dari Alladzi dan Alif Lam | الإِخْبَارُ بِالَّذِي وَالأَلِفِ وَاللاَّمِ"