Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Terjemah Alfiyah ibnu Malik Bab Adad Ma'dud | الْعَدَدُ

Terjemah Alfiyah ibnu Malik Bab Adad Ma'dud | الْعَدَدُ

Alfiyah (ألفية ابن مالك) / alfiyah ibnu malik adalah kitab syair (berirama) tentang tata bahasa Arab dari abad ke-13. Kitab alfiyah ditulis oleh seorang ahli bahasa Arab kelahiran (andalusia) Jaén, Spanyol yang bernama Ibnu Malik (w. 672 H /22 Februari 1274 M). kitab Al-Ajurrumiyah dan Kitab Alfiyah adalah di antara kitab yang banyak dipelajari dan dihapalkan siswa pesantren selain Al-Qur'an. Kitab ini setidaknya memiliki 43 kitab penjelasan (syarah) dan merupakan salah satu dari kitab pendidikan bahasa Arab. berikut terjemah bab

الْعَدَدُ
Bab Adad Ma'dud / Hitungan bilangan 

ثَلاَثَةً بِالْتَّاءِ قُلْ لِلْعَشَرَهْ *** فِي عَدِّ مَا احَادُهُ مُذَكّرَهْ

Katakanlah tsalaatsatun (tiga) dengan memakai ta bagi 'asyrah (sepuluh) untuk menghitung bilangan yang satuannya terdiri dari mudzakkar.


فِي الْضِّدِّ جَرِّدْ وَالْمُمَيِّزَ اجْرُر *** جَمْعَاً بِلَفْظِ قِلَّةٍ فِي الأَكْثَرِ

Dan untuk bilangan sebaliknya yakni muannats bebaskanlah dari jar kanlah mumayyiz dalam bentuk jamak dengan memakai lafaz jamak qillah menurut pemakaian yang paling banyak.


وَمِائَةً وَالأَلْفَ لِلْفَرْدِ أَضِفْ *** وَمِائَةٌ بِالْجَمْعِ نَزْرَاً قَدْ رُدِفْ

Lafaz miatun dan alfun hanya di-mudhaf kan kepada (ma'dud) mufrad, dan terkadang lafaz mi-atun (seratus) disertai pula oleh (ma'dud) jamak, hanya hal ini jarang terjadi.


وَأَحَدَ اذْكُرْ وَصِلَنْهُ بِعَشَرْ *** مُرَكِّبَاً قَاصِدَ مَعْدُوْدٍ ذَكَرْ

Sebutlah ahada (satu) lalu sambungkanlah dengan 'asyara (sepuluh) dalam keadaan murakkab untuk mengatakan ma'dud yang mudzakkar.


وَقُلْ لَدَى الْتَّأْنِيْثِ إِحْدَى عَشْرَهْ *** وَالْشِّيْنُ فِيْهَا عَنْ تَمِيْمٍ كَسْرَهْ

Dan katakanlah dikala ma'dud-nya muannats ihdaa 'asyrata (sebelas); menurut orang Bani Tamim huruf syin-nya dibaca kasrah (sehingga menjadi ihdaa 'asyirata).


وَمَعَ غَيْرِ أَحَدٍ وَإِحْدَى *** مَعْهُمَا فَعَلْتَ فَافْعَلْ قَصْدَا

Selain beserta ahada dan ihdaa, lakukanlah dengan sengaja apa yang anda lakukan terhadap keduanya.


وَلِثَلاَثَةٍ وَتِسْعَةٍ وَمَا *** بَيْنَهُمَا إِنْ رُكِّبَا مَا قُدِّمَا

Bagi tsalaatsatun dan tis'atun (sembilan) serta bilangan di antara keduanya apabila di-tarkib-kan adalah menurut ketentuan yang telah lalu.


وَأَوْلِ عَشْرَةَ اثْنَتَيْ وَعَشَرَا *** إِثْنَيْ إِذَا أُثْنَى تَشَا أَوْ ذَكَرَا

Sertakanlah 'asyarata kepada itsnataa, dan 'asyara kepada itsna, apabila menghendaki (ma'dud) muannats atau mudzakkar.


وَالْيَا لِغيْرِ الْرَّفْعِ وَارْفَعْ بِالأَلِفْ *** وَالْفَتْحُ فِي جُزأَي سِوَاهُمَا ألِفْ

Ya, hanya selain untuk keadaan rafa', dan rafa'-kanlah dengan memakai alif, sedangkan harakat fathah dalam dua bagian selain keduanya tetap dijumpai


وَمَيِّزِ الْعِشْرِيْنَ لِلْتِّسْعِيْنَا *** بِوَاحِدٍ كَأَرْبَعِيْنَ حِيْنَا

Tamyiz-kanlah "isyriina (dua puluh) hingga tis'iina (sembilan puluh) dengan mufrad, seperti arba'iina hiinan (empat puluh waktu).


وَمَيَّزُوَا مُرَكَّبَاً بِمِثْلِ مَا *** مُيِّزَ عِشْرُوْنَ فَسَوِّيَنْهُمَا

Mereka membuat tamyiz 'adad murakkab sama dengan tamyiz yang dibuatkan terhadap 'isyruuna (dua puluh), maka samakanlah di antara keduanya


وَإِنْ أُضِيْفَ عَدَدٌ مُرَكَّبُ *** يَبْقَ الْبِنَا وَعَجُزٌ قَدْ يُعْرَبُ

Jika adad murokab itu dimudhofkan pada selain ma’dudnya, maka adad murokab dihukumi mabni fatah, akan tetapi terkadang dihukumi mu’rob


وَصُغْ مِنِ اثْنَيْنِ فَمَا فَوْقُ إِلَى *** عَشَرَةٍ كَفَاعِلٍ مِنْ فَعَلاَ

Buatlah mulai dari itsnaini (dua) dan seterusnya hingga 'asyarah (sepuluh) seperti wazan faa'ilun yang berasal dari fa'ala.


وَاخْتِمْهُ فِي الْتَّأْنِيْثِ بِالْتَّا *** وَمَتَى ذَكَّرْتَ فَاذْكُرْ فَاعِلاً بِغَيْرِ تَا

Akhiri dengan ta untuk ma'dud yang muannats, manakala ma'dudnya di-mudzakkar-kan, dan sebutkanlah dengan memakai wazan faa'ilun tanpa ta .

وَإِنْ تُرِدْ بَعْضَ الَّذِي مِنْهُ بُنِي *** تُضِفْ إِلَيْهِ مِثْلَ بَعْضٍ بَيِّنِ

Apabila dikehendaki sebagian dari bilangan yang dibentuk dari wazan faa'ilun, boleh meng-idhafah-kan bagian tersebut, perihalnya sama dengan makna lafaz ba'dh (salah satu di antaranya).


وَإِنْ تُرِدْ جَعْلَ الأَقَلِّ مِثْلَ مَا *** فَوْقُ فَحُكْمَ جَاعِلٍ لَهُ احْكُمَا

Apabila bermaksud menjadikan bilangan yang sedikit sama dengan bilangan yang lebih darinya, maka tentukanlah baginya seperti hukum lafaz jaa'ilun (menjadikan).


وَإِنْ أَرَدْتْ مِثْلَ ثَانِي اثْنَيْنِ *** مُرَكَّباً فجِيءَ بِتَركِيبَتَينِ

Apabila anda menghendaki hal seperti tsaanitsnaini dalam keadaan murakkab, maka datangkanlah kedua tarkib.


أَو فَاعلاً بِحالَتيهِ أَضِف *** إِلى مُرَكَّبٍ بِمَا تَنْوِي يَفِ

Atau mudhaf-kanlah wazan faa'ilun dengan kedua kondisinya kepa da murakkab sesuai dengan apa yang dimaksudkan, maka hal itu sudah cukup


وَشَاعَ الاسْتِغْنَا بِحَادِي عَشَرَا *** وَنَحْوِهِ وَقَبْلَ عِشْرِيْنَ اذْكُرَا

Lafaz haadi 'asyara dan sejenisnya telah dikenal dianggap cukup, dan sebelum lafaz 'isyriina (dua puluh) serta babnya, sebutkanlah!


وَبَابِهِ الْفَاعِلَ مِنْ لَفْظِ الْعَدَدْ *** بِحَالَتَيْهِ قَبْلَ وَاوٍ يُعْتَمَدْ

Wazan faa'ilun dari lafaz 'adad berikut kedua kondisinya (untuk mudzakkar dan muannats) sebelum wawu yang menjadi penghubung

Posting Komentar untuk "Terjemah Alfiyah ibnu Malik Bab Adad Ma'dud | الْعَدَدُ"