Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Terjemah Alfiyah ibnu Malik Bab fasal Tabi'Munada | فصْل في تابع المنادى

Terjemah Alfiyah ibnu Malik Bab fasal Tabi'Munada | فصْل في تابع المنادى

Alfiyah (ألفية ابن مالك) / alfiyah ibnu malik adalah kitab syair (berirama) tentang tata bahasa Arab dari abad ke-13. Kitab alfiyah ditulis oleh seorang ahli bahasa Arab kelahiran (andalusia) Jaén, Spanyol yang bernama Ibnu Malik (w. 672 H /22 Februari 1274 M). kitab Al-Ajurrumiyah dan Kitab Alfiyah adalah di antara kitab yang banyak dipelajari dan dihapalkan siswa pesantren selain Al-Qur'an. Kitab ini setidaknya memiliki 43 kitab penjelasan (syarah) dan merupakan salah satu dari kitab pendidikan bahasa Arab. berikut terjemah bab

فصْل في تابع المنادى
FASAL MENERANGKAN TABI’ MUNADA 


تَابعَ ذِيْ الضَّمِّ المُضَافَ دُونَ ألْ*** ألْزِمْهُ نَصْباً كَأَزَيْدُ ذَا الْحِيَلْ

Tabi' munada yang di-dhammah kan bila di-mudhaf-kan tanpa al, maka nashabkan-lah seperti "Azaidu Dzal Hiyal" (Hai Zaid, orang yang mempunyai tipu daya).


وَمَا سِوَاهُ ارْفَعْ أوِ انْصَبْ وَاجْعَلَا *** كَمُسْتَقِلٍّ نَسَقاً وَبَدَلا

Selain yang demikian nashabkan-lah, atau rafa'-kanlah dan jadi- kanlah tabi' berupa 'athaf nasaq dan badal seperti lafaz yang menyendiri.


وَإنْ يَكُنْ مَصْحُوبَ ألْ مَا نُسِقَا *** ففِيهِ وَجْهَانِ وَرَفْعٌ يُنْتَقَى

Jika Tabi’nya yg berupa Athaf Nasaq yg disandangi AL, maka boleh dua jalan (Rofa’ atau Nashob) sedangkan Rofa adalah jalan yg terpilih. 


وَأَيُّهَا مَصْحُوبَ أَل بَعْدُ صِفَهْ ***  يَلزَمُ بِالرَّفْعِ لَدَى ذِي المَعْرِفَهْ

Lafaz ayyuhaa mewajibkan rafa bagi lafaz yang dibarengi dengan al sewaktu berkedudukan menjadi sifat yang terletak sesudah ayyu-haa.


وَأَيُّ هذَا أَيُّهَا الَّذِي وَرَدْ *** وَوَصْفُ أَيَ بِسِوَى هذَا يُرَدُّ

Lafaz ayyuhaadzaa dan ayyuhaa biasa disebut dan mensifati ayyun, selain hal tadi ditolak.


وَذُو إِشَارَةٍ كَأَيَ فِي الصِّفَهْ *** إِنْ كَانَ تَرْكُهَا يُفِيْتُ المَعْرِفَهْ

Isim isyarat sama dengan ayyun dalam masalah sifat ini, yaitu manakala ia ditinggalkan maka faedah ma'rifat akan hilang pula


فِي نَحْوِ سَعْدَ سَعْدَ الاوسِ يَنْتَصِبْ *** ثَانٍ وَضُمَّ وَافْتَحَ أَوَّلاً تُصِبْ

Dalam hal seperti contoh "Sa'du Sa'dal ausi" (Hai Sa'd yakni Sa'd dari Aus) nashabkan-lah Sa'd yang kedua, dan dhammahkan-lah serta fathahkan-lah Sa'd yang pertama, berarti itu benar.

Posting Komentar untuk "Terjemah Alfiyah ibnu Malik Bab fasal Tabi'Munada | فصْل في تابع المنادى"