Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Terjemah Alfiyah ibnu Malik Bab Bina Masdar | أَبْنِيَةُ الْمَصَادِرِ

Terjemah Alfiyah ibnu Malik Bab Bina Masdar | أَبْنِيَةُ الْمَصَادِرِ

Alfiyah (ألفية ابن مالك) / alfiyah ibnu malik adalah kitab syair (berirama) tentang tata bahasa Arab dari abad ke-13. Kitab alfiyah ditulis oleh seorang ahli bahasa Arab kelahiran (andalusia) Jaén, Spanyol yang bernama Ibnu Malik (w. 672 H /22 Februari 1274 M). kitab Al-Ajurrumiyah dan Kitab Alfiyah adalah di antara kitab yang banyak dipelajari dan dihapalkan siswa pesantren selain Al-Qur'an. Kitab ini setidaknya memiliki 43 kitab penjelasan (syarah) dan merupakan salah satu dari kitab pendidikan bahasa Arab. berikut terjemah bab

أَبْنِيَةُ الْمَصَادِرِ

BENTUK-BENTUK WAZAN MASHDAR


فَعْلٌ قِيَاسُ مَصْدَرِ الْمُعَدَّى ***  مِنْ ذِي ثَلاَثَةٍ كَرَدَّ رَدَّا

Fa'lun adalah bentuk kias dari mashdar fi'il yang muta'addi di antara ketiga contoh ini seperti "radda raddan" (ia telah mengem- balikan dengan sesungguhnya).


وَفَعِلَ الَّلازِمُ بَابُهُ فَعَلْ  *** كَفَرَحٍ وَكَجَوًى وَكَشَلَلْ

Mashdar fa'ila yang bersifat lazim wazan-nya fa'alun seperti farahun (gembira), jawan (sedih), syalalun (lumpuh).


وَفَعَلَ الَّلازِمُ مِثْلَ قَعَدَا ***  لَهُ فُعُولٌ بِاطِّرَادٍ كَغَدَا

Fa'ala yang bersifat lazim seperti lafaz qa'ada (duduk) baginy mashdar yang berwazan fu'uulun secara kias sama halnya dengan lafaz ghadaa.


مَا لَمْ يَكُنْ مُسْتَوْجِبَاً فِعَالا *** أَوْ فَعَلاَنَاً فَادْرِ أَوْ فُعَالا

Selagi mashdarnya tidak diwajibkan berwazan fi'aalan, atau fa alaanan atau fa'aalan; maka ketahuilah hal ini.


فَأَوَّلٌ لِذِي امْتِنَاعٍ كَأَبَى ***  وَالْثَّانِ لِلَّذِي اقْتَضَى تَقَلُّبَا

Yang pertama (fi'aalan) untuk menunjukkan makna penolakan se perti lafaz abaa; yang kedua fa'alaanan untuk menunjukkan makna yang menuntut bolak-balik.


للدَّا فُعَالٌ أَوْ لِصَوْتٍ وَشَمَلْ ***  سَيْرَاً وَصَوْتَاً الْفَعِيْلُ كَصَهَلْ

Bagi yang menunjukkan makna penyakit wazannya fu'aalun atau untuk makna yang menunjukkan suara. Mashdar yang berwazan fa'iilun mencakup yang mengandung makna berjalan dan suara, seperti lafaz shahala.


فُعُوْلَةٌ فَعَالَةٌ لِفَعُلاَ  ***  كَسَهُلَ الأَمْرُ وَزَيْدٌ جَزُلاَ

Fu'uulatun dan fa'aalatun keduanya bagi fa'ula seperti "sahulal amru" (perkara itu mudah) dan "zaidun jazula" (Zaid telah berderma).


وَمَا أَتَى مُحَالِفَاً لِمَا مَضَى  ***  فَبَابُهُ الْنَّقْلُ كَسُخْطٍ وَرِضَا

Bagi fi'il yang mashdar-nya berbeda dengan hal yang d butkan, maka wazan mashdar-nya berdasarkan naqli (idioms), perti lafaz "sukhthun" (marah) dan "ridhan" (rela).


وَغَيْرُ ذِي ثَلاَثَةٍ مَقِيْسُ *** مَصْدَره كَقُدِّسَ الْتَّقْدِيْسُ

Selain fi'il tsulatsi bentuk mashdar-nya menurut patokan yang te tap, seperti lafaz "quddisa" bentuk mashdar-nya "taqdiisun".


وَزَكِّهِ تَزْكِيَةْ وَأَجْمِلاَ  *** إِجْمَالَ مَنْ تَجَمُّلاً تَجَمَّلاَ

Zakkihi tazkiyatan (bersihkanlah ia sebersih-bersihnya); ajmilij maala man tajammulan tajammala (bersikap manislah dengan sebenar-benarnya sebagaimana sikap orang yang berdiplomasi dengan sebenar-benarnya).


وَاسْتَعِذِ اسْتِعَاذَةً ثُمَّ أَقِمْ  *** إِقَامَةً وَغَالِبَاً ذَا الْتَّا لَزِمْ

Ista'idz isti 'aadzatan (mintalah perlindungan dengan sesungguhnya), tsumma aqim iqaamatan (kemudian bermukimlah dengan sebenar-benarnya), dan pada umumnya huruf ta pada mashdar jenis ini bersifat lazim (harus).


وَمَا يَلِي الآخِرُ مُدَّ وَافْتحَا  *** مَعْ كَسْرِ تِلْوِ الْثَّانِ مِمَّا افْتُتِحَا

Panjangkanlah huruf yang diikuti oleh huruf terakhir dan fathah kanlah beserta kasrah bagi huruf yang mengikuti huruf yang ke- dua dari yang di-fathah-kan.


بِهَمْزِ وَصْلٍ كَاصْطَفَى وَضُمَّ ***  مَا يَرْبَعُ فِي أَمْثَالِ قَدْ تَلَمْلَمَا

Dengan hamzah washal, seperti lafaz "ishthafa", dan dhamah-kan lah fi'il ruba'i seperti dalam contoh "talamlama" (telah berkumpul).


فِعْلاَلٌ أوْ فَعْلَلَةٌ لِفَعْلَلاَ  *** وَاجْعَلْ مَقِيْساً ثَانِياً لاَ أَوَّلاَ

Wazan fi'laalun atau fa'lalatun bagi fi'il yang berwazan fa'lala; jadikanlah wazan yang kedua sebagai patokan jangan yang pertama


لِفَاعَلَ الْفِعَالُ وَالْمُفَاعَلَهْ ***  وَغَيْرُ مَا مَرَّ الْسَّمَاعُ عَادَلَهْ

Untuk fi'il yang berwazan faa'ala bentuk mashdar-nya fi'aalun dan mufaa'alatun; selain dari apa yang telah disebutkan maka rujuk- annya adalah dalil sima'i (idioms).


وَفَعْلَةٌ لِمَرَّةٍ كَجَلْسَهْ *** وَفِعْلَةٌ لِهَيْئَةٍ كَجِلْسَهْ

Wazan falatun untuk mashdar marrah seperti lafaz jalsatun, dan wazan filatun untuk mashdar hai-ah seperti jilsatun


فِي غَيْرِ ذِي الْثَّلاَثِ بِالْتَّا المَرَّهْ  *** وَشَذَّ فِيْهِ هَيْئَةٌ كَالْخمْرَةْ

Untuk selain fi'il tsulatsi (bentuk mashdar marrah-nya) mamakai ta yang menunjukkan makna marrah. Dianggap syadz mashdar hai-ah selain tsulatsi seperti "Khimrah".

1 komentar untuk "Terjemah Alfiyah ibnu Malik Bab Bina Masdar | أَبْنِيَةُ الْمَصَادِرِ"