Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Terjemah Alfiyah ibnu Malik Bab Af'alu At Tafdhil | أَفْعَلُ التَّفْضِيلِ


Alfiyah (ألفية ابن مالك) / alfiyah ibnu malik adalah kitab syair (berirama) tentang tata bahasa Arab dari abad ke-13. Kitab alfiyah ditulis oleh seorang ahli bahasa Arab kelahiran (andalusia) Jaén, Spanyol yang bernama Ibnu Malik (w. 672 H /22 Februari 1274 M). kitab Al-Ajurrumiyah dan Kitab Alfiyah adalah di antara kitab yang banyak dipelajari dan dihapalkan siswa pesantren selain Al-Qur'an. Kitab ini setidaknya memiliki 43 kitab penjelasan (syarah) dan merupakan salah satu dari kitab pendidikan bahasa Arab. berikut terjemah bab

أَفْعَلُ التَّفْضِيلِ
BAB AF’ALU AT-TAFDHIL


صُغْ مِنْ مَصُوغ مِنْهُ للتَّعَجُّبِ  ***  أَفْعَلَ للتَّفْضِيلِ وَأْبَ اللَّذْ أبِي

Bentuklah shighat tafdhil dari fi'il yang boleh dibentuk menjadi shighat ta'ajjub, dan hindarkanlah fiil-fi'il yang tidak dapat dibentuk.


ومَا بِهِ إلى تَعَجُّبٍ وُصِل    ***   لِمَانِع بِهِ إلى التَّفْضِيلِ صِل

Suatu yang disambung sebagai perantara pembentukan ta’ajjub karena ada hal yang tidak memperbolehkannya, maka sambungkan juga kepada pembentukan Isim Tafdhil (dengan alasan yang sama) 


وَأَفْعَلَ التَّفْضِيْلِ صِلهُ أَبَدَا  ***  تَقْدِيْرَاً أو لَفْظَاً بِمِنْ إِنْ جُرِّدَا

Sambungkanlah min kepada fi'il tafdhil untuk selama-lamanya, baik secara taqdiri maupun secara lafzi, apabila fi'il tafdhil di-mujarrad kan (dari al dan idhafah).


وَإِنْ لِمَنْكُوَرٍ يُضَفْ أَو جُرِّدَا  ***  أُلزِمَ تَذْكِيْرَاً وَأَنْ يُوَحَّدَا

Apabila fi'il tafdhil di-mudhaf-kan kepada isim nakirah atau dimujarrad-kan, maka tetapkanlah bentuk tadzkir baginya dan hendaknya di-mufradkan.


وَتِلوُ أَل طِبْقٌ وَمَا لِمَعْرِفَهْ  *** أُضِيْفَ ذُو وَجْهَيْنِ عَنْ ذِي مَعْرِفَهْ

Fi'il tafdhil yang mengikuti al disesuaikan (dengan lafaz sebelumnya); dan fi'il tafdhil yang di-mudhaf-kan kepada isim makrifat mempunyai dua segi bacaan (yang dinukil) dari makrifat ini.

 

هَذَا إِذَا نَوَيْتَ مَعْنَى مِنْ وَإِنْ   *** لَمْ تَنْوِ فَهْوَ طِبْقُ مَا بِهِ قُرِنْ

Hal ini apabila engkau meniatkan makna min, apabila engkau ti dak meniatkan makna min, maka harus disesuaikan dengan lafaz yang diikuti dengannya.

وَإِنْ تَكُنْ بِتِلوِ مِنْ مُسْتَفْهِمَا  *** فَلَهُمَا كُنْ أَبَدَاً مُقَدِّمَا

Apabila bermaksud menanyakan tentang lafaz yang diikuti oleh min, maka min dan lafaz yang diikutinya harus didahulukan un tuk selama-lamanya.


كَمِثْلِ مِمَّنْ أَنْتَ خَيْرٌ وَلَدَى  *** إِخْبَارِ التَّقْدِيْمُ نَزْرَاً وَرَدَاً

Contoh: "Mimman anta khairun?" (Siapakah orangnya yang eng kau lebih baik daripadanya?) Sewaktu dalam keadaan memberita kan (bukan pertanyaan) jarang keduanya didahulukan.


وَرَفْعُهُ الظَّاهِرَ نَزْرٌ وَمَتَى  ***  عَاقَبَ فِعْلاً فَكَثِيْرَاً ثَبَتَا

Jarang fi'il tafdhil me-rafa-kan isim zhahir, tetapi manakala tem patnya dapat diduduki oleh fi'il, sering me-rafa-kan isim zhahir.


كَلَنْ تَرَى فِي النَّاسِ مِنْ رَفِيْقِ  ***  أَولَى بِهِ الفَضْلُ مِنَ الصِّدِّيْقِ

Yaitu seperti "lan tara fin naasi minrafiiqin aulaa bihil fadhlu minash shiddiiqi" (tidak sekali-kali engkau akan melihat seorang teman di antara orang banyak yang memiliki keutamaan lebih mulia daripada ash Shiddiq).


Posting Komentar untuk "Terjemah Alfiyah ibnu Malik Bab Af'alu At Tafdhil | أَفْعَلُ التَّفْضِيلِ"