Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Terjemah Nadhom Alfiyah ibnu Malik Bab Mubtada' | الابتداء

 

Terjemah Nadhom Alfiyah ibnu Malik Bab Mubtada' | الابتداء

Alfiyah (ألفية ابن مالك) / alfiyah ibnu malik adalah kitab syair (berirama) tentang tata bahasa Arab dari abad ke-13. Kitab alfiyah ditulis oleh seorang ahli bahasa Arab kelahiran (andalusia) Jaén, Spanyol yang bernama Ibnu Malik (w. 672 H /22 Februari 1274 M). kitab Al-Ajurrumiyah dan Kitab Alfiyah adalah di antara kitab yang banyak dipelajari dan dihapalkan siswa pesantren selain Al-Qur'an. Kitab ini setidaknya memiliki 43 kitab penjelasan (syarah) dan merupakan salah satu dari kitab pendidikan bahasa Arab
berikut terjemah bab

ibtida' | الابتداء 

مبتدأ زيد ّ وعاذر ّ خبر ۞ إن قلت زيد ّ عاذر ّ من اعتذر

zaid itu mubtada’ dan adzir itu khobar jika kau mengucapkan zaidun adzirun man i’dadzara (zaid memaafkan orang nyang minta maaf)

وأوّل ّ مبتدأ والثاني ۞ فاعل ّ اغنى في أسار ٍ ذان

yang pertama adalah mubtada’ yang keduan adalah fail yang mencukupi dalam contoh asarin dzani

وقس وكاستفهام النفي وقد ۞ يجوز نحو فائز ّ أولو الرّشد

dan samakanlah, dan seperti istifham adalah nafi, dan terkadan diperbolehkan seperti contoh faizun ulur rosyad

والثاني مبتدا وذا الوصف خبر ۞ إن في سوى الإفراد طبقا استقر

yang keduan adalah mubtada’ dan sifat ini khobar jika cocok diselain mufrod dalam penggunaanya

ورفعوا مبتدأ بالابتدا ۞ كذاك رفع خبر بالمبتدا

ulama’ merofakan muftada’ dengan amil ma’nawi ibtida’, begitu juga rofa’nya khobar dengan mubtada’

والخبر الجزء المتمّ الفائدة ۞ كالله برّ والأيادي شاهده

khobar adalah bagian yang menyempurankan fai’dah, seperti allah barr wa ayadi syahidah (Allah itu bagus dan ni’mat-ni’mat itu sebagai saksi)

ومفردا يأتي ويأتي جمله ۞ حاوية معنى الذي سيقت له

khobar datang secara mufrod , dan datang secara jumlah yang mengandung maknanya mubtada’ yang jumlah untuknya

وإن تكن إيّاه معنى اكتفى ۞ بها كنطقي الله حسبي وكفى

dan jika jumlah adalah mubtada, secara makna maka tercukupi dengan jumlah, seperti nutqi hasbi Allah (ucapankau adalah Allah hasbi) dan cukup

والمفرد الجامد فارغ وإن ۞ يشتقّ فهو ذو ضمير مستكن

Khobar mufrod yang jamid itu sunyi (dari dlomir), dan jika musytaq maka punya dlomir yang disimpan

وأبرزنه مطلقا حيث تلا ۞ ما ليس معناه له محصّلا

dan tampakkan secara mutlaq jika khobar jatuh setelah mubtada’ yang maknanya itu tidak dihasilkan untuk khobar

وأخبروا بظرف ٍ أو بحرف جرّ ۞ ناوين معنى كائن ٍ أو استقر

buatlah khobar dengan dzorof atau huruf jer dengan mengira-ngirakan makan kain atau istaqor

ولا يكون اسم زمان خبرا ۞ عن جثة وإن يفد فأخبرا

isim zaman tidak menjadi khobar mubtadaz isim dzat, dan jika berfaidah maka buatla khobar

ولا يجوز الابتدا بالنّكرة ۞ ما لم تفد كعند زيد ٍ نمرة

tidak boleh mubtada’ dari isim nakirah selagi tidak berfaidah , seperti inda zaidi namirah (samping zaid ada macan)

وهل فتى ً فيكم فما حلّ لنا ۞ ورجل من الكرام عندنا

adakah pemuda di kalian, tidak adak kekasih bagi kami, seorang yang mulnya berada di kami

ورغبة ّ في الخير خير ّ وعمل ۞ برّ ٍ يزين وليقس ما لم يقل

suka kebaikan itu baik, perbuatan bagus itu menghiasi, dan samakan yang ditak di ucapkan

والأصل في الأخبار أن تؤخرا ۞ وجوّزوا التقديم إذ لا ضررا

yang asal dalam khobar itu hendaknya di akhirkan, dan ulam’ memperbolehkan mendahlukan jika tidak ada bahaya

فامنعه حين يستوي الجزءان ۞ عرفا ونكرا عادمي بيان

laranglah pendahuuuluan khobar jika kedua baigan sama dalam ma’rifan dan nakirahnya, yang tidak ada keterangan

كذا إذا ما الفعل كان الخبرا ۞ أو قصد استعماله منحصرا

begitu juga jika fi’il itu khobar, atau penggunanya untuk meringkas

أو كان مسندا لذي لام ابتدا ۞ أو لازم الصّدر كمن لي منجدا

atau di sandarkan pada lam ibtida; atau yang menetapi awal kalimat, sepert man li munjida

ونحو عندي درهم ّ ولي وطر ۞ ملتزم ّ فيه تقدّم الخبر

seperti contoh indi dirhamu li wathor, diwajibkan pedahuluan khobar

 كَذَا إِذَا عَادَ عَلَيْهِ مُضْمَرُ ۞ مِمَّــا بِهِ عَنْهُ مُبِينــاً يُخْــبَرُ

Seperti itu juga wajib mendahulukan khabar, bilamana ada Dhamir yang tertuju kepada Khabar, tepatnya dhamir yang ada pada Mubtada’ yang  dikhabari oleh Khobanya, sebagai penjelasan baginya (contoh: فِي الدَّارِ صَاحِبُهَا  “penghuni rumah ada di dalam rumah”)

كَذَا إِذَا يَسْتَوْجِبُ التَّصْديرا ۞ كَـأَيْــنَ مَـنْ عَـلِمْــتَهُ نَصِــيرَا

Demikian juga wajib khabar didahulukan dari mubtada’, bilamana khabar tsb sepantasnya ditashdirkan/dijadikan pembuka kalimat. Seperti contoh: أَيْــنَ مَـنْ عَـلِمْــتَهُ نَصِــيرَا “dimanakah ia yang kamu yakini sebagai penolong?” (khabarnya terdiri dari Isim Istifham).

وخبر المحصور قدّم أبدا ۞ كما لنا إلا اتباع أحمدا

dahulukan selamya khobar yang diringkas , seperti ma lana  illa ittibau ahmad


وحذف ما يعلم جائزّ كما ۞ تقول زيد ّ بعد من عندكما

mwmbuang yang maklum itu boleh, sepeti kamu mengucapkan zaid setelah man indakuma

وفي جواب كيف زيد ّ قل دنف ۞ فزيد ّ استغني عنه إذ عرف

dan di jawaban kaifa zaidu (bagaimana zaid) ucapkan sedih, zaid tidak dibutuhkan karana sudah diketahui

وبعد لولا غالبا حذف الخبر ۞ حتم ّ وفي نصّ يمين ٍ ذا استقر

biasayan setelah laula pembuangan khobar itu wajib, dan dalam sumpah murni hukum ini tetap

وبعد واو عيّنت مفهوم مع ۞ كمثل كلّ صانع ٍ وما صنع

dan setelah wawu yamg bermakna ma’a, seperti  kullu shoniin wa ma shona’

 وَقَبْلَ حَالٍ لاَ يَكُوْنُ خَبَرَا ۞  عَنِ الَّذِي خَـبَرُهُ قَدْ أُضْمِرَا

juga (tetap berlaku wajib membuang khabar) yaitu sebelum haal yang tidak bisa menjadi khobar (tapi sebagai sadda masaddal-khobar/menempati kedudukan khobar) dari mubtada’ yang khobarnya benar-benar disamarkan

كَضَرْبِيَ الْعَبْدَ مُسِيْئاً وَأَتَـمّ  ۞ تَبْيِيني الْحَــقَّ مَنُـوْطَاً بِالْحِـكَمْ

Seperti contoh : “Dhorbiyal ‘Abda Masii-an” = pukulanku pada hamba bilamana ia berbuat tidak baik (yakni, mubtada’ dari isim masdar dan sesudahnya ada haal menempati kedudukan khobar) dan contoh “Atammu Tabyiiniy al-haqqa manuuthon bil-hikam” = paling finalnya penjelasanku bilamana sudah manut/sesuai dengan hukum.

وَأَخْبَرُوا بِاثْنَيْنِ أَوْ بِأَكْثَرَا ۞  عَنْ وَاحِدٍ كَهُـمْ سَرَاةٌ شُعَـرَا

Mereka (ulama nuhat/orang arab) menggunakan khabar dengan dua khobar atau lebih dari satu mubtada’, contoh “Hum Saraatun Syu’aroo-un” =  mereka adalah orang-orang luhur para penyair.


Posting Komentar untuk "Terjemah Nadhom Alfiyah ibnu Malik Bab Mubtada' | الابتداء"