Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Terjemah Alfiyah ibnu Malik Bab Taukid | التوكيد

Terjemah Alfiyah ibnu Malik Bab Taukid | التوكيد

Alfiyah (ألفية ابن مالك) / alfiyah ibnu malik adalah kitab syair (berirama) tentang tata bahasa Arab dari abad ke-13. Kitab alfiyah ditulis oleh seorang ahli bahasa Arab kelahiran (andalusia) Jaén, Spanyol yang bernama Ibnu Malik (w. 672 H /22 Februari 1274 M). kitab Al-Ajurrumiyah dan Kitab Alfiyah adalah di antara kitab yang banyak dipelajari dan dihapalkan siswa pesantren selain Al-Qur'an. Kitab ini setidaknya memiliki 43 kitab penjelasan (syarah) dan merupakan salah satu dari kitab pendidikan bahasa Arab. berikut terjemah bab


التوكيد
Bab Taukid


بِالنَّفْسِ أوْ بِالعَيْنِ الاسْمُ أُكِّدَا *** مَعَ ضَمِيرٍ طَابَقَ المُؤكَّدَا

Isim (nama) dapat di-taukid-kan (dikukuhkan) dengan memakai lafaz an nafsu atau al 'ainu yang disertai dengan dhamir yang sesuai dengan lafaz yang di-ta-kidi.


وَاجْمَعْهُمَا بِأفْعُلٍ إنْ تَبِعَا *** مَا لَيْسَ وَاحِداً تكُن مُتَّبِعاً

Jamakkanlah keduanya (an nafsu dan al 'ainu) ke dalam waza afulu, apabila keduanya mengikuti suatu lafaz yang tidak ber makna satu, berarti anda mengikuti kaidah.


وَكُلاً اذْكُرْ فِي الشُّمُولِ وَكِلا *** كِلْتَا جَمِيعاً بِالضَّمِيرِ مُوصَلَا

Sebutlah lafaz kullun untuk makna yang mencakup, demikian pula kila dan kilta, serta jami'un, semuanya seraya disambungkan dengan dhamir.


وَاسْتَعْمَلُوا أيْضاً كَكُلٍّ فَاعِلَهْ *** مِنْ عَمَّ فِي التَّوكِيدِ مِثْلَ النَّافِلَهْ

Mereka menggunakan pula isim fa'il dari lafaz 'amma sama dengan Jafaz kullun untuk menunjukkan makna taukid, pengkategoriannya ini mirip dengan arti an naafilah (tambahan).


وَبَعْدَ كُلَ أَكَّدُوا بِأَجْمَعَا *** جَمْعَاءَ أَجْمَعِيْنَ ثُمَّ جُمَعَا

Sesudah lafaz kullun mereka men-taukid-kan pula dengan lafaz aj- jam'aa-u, ajma'iina, kemudian juma'a.


وَدُونَ كُلَ قَدْ يَجِيْء أَجْمَعُ *** جَمْعَاءُ أَجْمَعُونَ ثُمَّ جُمَعُ

Terkadang selain kullun disebutkan lafaz ajmau jam'aa-u, ajma 'uuna kemudian lafaz juma'u.


وَإِنْ يُفِدْ تَوكِيْدُ مَنْكُورٍ قُبِل *** وَعَنْ نُحَاةِ البَصْرَةِ المَنْعُ شَمِل

Apabila taukid ini memberi pengertian pengukuhan terhadap isim nakirah, masih tetap diterima, tetapi menurut ulama nahwu Bashrah hal ini termasuk di antara hal yang tidak diperbolehkan.


وَاغْنَ بِكِلتَا فِي مُثَنًّى وَكِلاَ *** عَنْ وَزْنِ فَعْلاَءَ وَوَزْنِ أَفْعَلاَ

Cukupkanlah dengan kiltaa dalam mutsanna, dan demikian pula kilaa daripada wazan fa'laa-u dan wazan afala.


وَإِنْ تُؤكِّدِ الضَّمِيْرَ المُتَّصِل *** بِالنَّفْسِ وَالعَيْنِ فَبَعْدَ المُنْفَصِل

Apabila dhamir yang muttashil di-taukid-kan (dikukuhkan makna nya) dengan memakai lafaz an nafsi dan al 'aini, maka hal ini di bolehkan sesudah diadakan dhamir munfashil.


عَنَيْتُ ذَا الرَّفْعِ وَأَكَّدُوَا بِمَا *** سِوَاهُمَا وَالقَيْدُ لَنْ يُلتَزَمَا

Kami bermaksud dhamir muttashil yang marfu'. Dan mereka (ahli Nahwu) mengukuhkan dengan selain keduanya (an nafsu dan al 'ainu) sedangkan qaid (ikatan) ini tidak ditetapi lagi (oleh mereka).


وَمَا مِنَ التَّوكِيْدِ لَفْظِيُّ يَجِي *** مُكَرَّرَاً كَقَولِكَ ادْرُجِي ادْرُجِي

Taukid lafzi adalah lafaz yang diulang-ulang, seperti dalam perkataan udruji, udruji (naiklah-naiklah).


وَلاَ تُعِدْ لَفْظَ ضَمِيْرٍ مُتَّصِل *** إِلاَّ مَعَ اللَّفْظِ الَّذِيْ بِهِ وُصِل

Janganlah mengulangi sebutan lafaz dhamir muttashil, kecuali bila menyebutkannya beserta lafaz yang muttashil dengannya.


كَذَا الحُرُوفُ غَيْرَ مَا تَحَصَّلاَ *** بِهِ جَوَابٌ كَنَعَمْ وَكَبَلَى

Demikian pula taukid huruf selain untuk jawaban, seperti lafaz na'am dan balaa.


وَمُضْمَرَ الرَّفْعِ الَّذِي قَدِ انْفَصَل *** أَكِّدْ بِهِ كُلَّ ضَمِيْرٍ اتَّصَل

Dhamir rafa yang munfashil boleh digunakan untuk men-taukid- semua dhamir yang muttashil.


Posting Komentar untuk "Terjemah Alfiyah ibnu Malik Bab Taukid | التوكيد"